baba duası – dertli sözlük
nettir, serttir, somuttur. fiziğe temas eden bir manevi akış paralelinde cereyan eder. verdiği kuvvetli hissin temelinde, babanın tecrübeleri, fiili duası, gerçekliği vardır.
babanın ellerini açarak ya da açmayarak yakarmasıdır. fiilin öznesinin baba olmasından dolayı bu ismi almıştır. süratli ve tesirlidir.
geri çevrilmeyen dualardandır. gönlü hoş tutulası güzel babaların dilinden dökülen, evlatlar için güzelliklere ulaşmanın kıymeti bilinesi vesilesidir.
sürekli olan bir durumdur, duygusal anlamda çok yoğundur

beddua etmesi ise çok tesirlidir çünkü çok sabreder ve artık canına tak etmiştir.