galat ı meşhur lügat i fasihten evladır – dertli sözlük
aslında sosyolojik bir standart sapmadır, şöyle ki, der;toplumun yanlış anladığı ama doğru bir ders çıkardığı bir şeyle meseleyi izah etmek, umumun azca gördüğü/duyduğu/bildiği bir ilim/lügat ile anlatmaktan daha iyidir.bir örneği: bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.-bu söz avam nezdinde bir harfin öğrenmenin kırk yıl köleliğe denk bir hakkı olduğu şekilde anlaşılmıştır, eğitimin kıymetine nisbet edilir. halbuki bu ilmin kapısı olan hz. ali k.s. nin mertebe-i ilmine bir işarettir. yani der: ''bir harf kadar bir ilmi bana öğretenin kırk yıl kölesi olurum, çünkü başka bir sözünde halifemiz ali k.s. diyor: perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek.burada bir meşhur galat yani karıştırma var ancak bunu yukarıdaki şekilde ikinci izahına bakarak izaha kalkışsak aklı iyiden iyiye teşviş etmiş oluruz