alkışlamak – dertli sözlük
beğenilen bir durum sonucu insanın beğenme duygusunu belirtmek amacıyla gerçekleştirdiği mantıksız el çırpma eylemidir.zira el çırpmanın beğenme anlamını taşıması hiç anlamlı değil.insan beğendiği bir durumu el çırpmadan gösteremezmi?
birde zaruri alkış vardır.beğenmediği halde koşullar gereği el çırpar.
(bkz:beğenilmeyen bir gösteriyi zorla alkışlatmak)
"maaşallah" demek varken beğeniyi ifadeye yarayan, i̇slamda yeri olmayan, gereksiz bir el hareketi
onların, kâ’be’nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. öyle ise (ey müşrikler) inkâr etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı. (enfal 35 )

bu ayeti öğrendikten sonra, müslüman'a yakıştır/a/madığım ifade...
bir kişiyi yada herhangi bir olay veya durumu yüceltmek için yapılan el çırpmadır.

alkışlamak islam alimleri tarafından pek hoş görülmemiştir. zira kur'an'da -enfal suresinde- müşrüklerle ilgili kabe'nin etrafında alkışlayıp, ıslık çalmaktan başka işleri olmadığı belirtilir. alkışlamak haram olmasa da pek hoş karşılanmamıştır. bir müslüman için sevinç belirtisi olarak, tekbir getirmesi yada sübhanallah demesi daha uygundur.
beğeniyi ifade etmek için yapılan ve islam'da yeri olmayan bir hareket.insanın yüzüne karşı övülmesinin bile hoş karşılanmadığı bir kültürde var olması ise bir hayli abes.kutlu doğum programlarında bile insanların alkış çalmaları da durumun vehametini ortaya koymak için yeterli bir örnek sanırım.alkışın bu kadar bol olduğu bir yerde şak şakçıların çokluğu da şaşırtıcı bir şey değil.