yaşasın halkların kardeşliği – dertli sözlük
" yaşasın halkların kardeşliği~biji bratiya gelan~ø·ùˆù„ø§ù†ûœ ø¨ø±ø§ø¯ø±ûœ ø§ø² ù…ø±ø¯ù… ø²ù†ø¯ú¯ûœ ù…ûœ ú©ù†ù†ø¯ ~skudas xalkepeşi cumapoba~ long live the brotherhood of the peoples~ î¶î·ï„ï‰ î· î±î´îµî»ï†î¿ï„î·ï„î± ï„ï‰î½ î»î±ï‰î½~â¡viva la hermandad de los pueblos~ vive la fraternitã© des peuples~es lebe die brüderlich...keit der völker~ 萬歲報fratellanza台達電子波波利~î–î®ï„ï‰ î· î±î´îµî»ï†ïœï„î·ï„î± ï„î¿ï… î›î±î¿ï ~worepsew lhepkhımel yazeqoshnıgher "
şeklinde birçok dile çevrilmiş hali de mevcuttur.