ezber bozmak – dertli sözlük
alışılmışların dışına çıkmak. ezber bozmak zordur. her şeyden önce kendi ezberini bozacaksın. cehaletini ve ön yargını yeneceksin. olaylara ve durumlara yaklaşım tarzın bir mantığı işaret edecek. günümüzde ezber bozayım diyerek yola çıkanların çoğunun kendi ezberini dayatmaktan başka bir şeye yaramadığına da şahit olduk. cehaletini hakikat zannedenlerin hakikatle cehaleti harmanlayarak kafaları bulandırması postmodern dönemin en meşhur ezber bozma şekli. bundan sonra da karşılaşmamız mümkün. çünkü bilgiye ulaşmak oldukça ucuzladı.
söylenmemişi söyle ki meşhur olasın. yedi ceddine müşrik diyen, bindiği dalı kesen ecnas ı zelile hep bu tariktendir. bkz: #459685 bin yaşında melek ile cidal edemez sabiyy-i efnanaczin ile cehlin ile zelil olma, de ki: "bileyim"her ilmi efdal mi sanarsın ey ama-i hayr'ul fünungir edeple, tevazuyla taleb eyle de ki ihya olayımsen deme hadi olurum hatta kur'anla bileol keremin vermedi aynı ayet kâr edene kibr ilebiri ebu bekr oldu mevla dediler ayat nüzul eyledibiri ebu cehl oldu merva dediler çün tekebbür eyledibir izahı:bin yıllık, hem melek gibi temiz ve melek gibi insan-ala kuvvetli birine karşı, fanilerin çocukları ne yapabilir? aczin ve cehlin ile rezil olmadan bilmek iste bilmeye uğraş. (büyüklenip kibirlenme, iki dudak lakırdına itimad etme)hem her ilimde efdaldir faydalıdır sanma, hayırlı ilimlere kör olmuşsun. ihya olmak istersen tevazu ve talebi iki omuzuna al ki ihya olasın, hakiki faydalı ilmi bulasın.hatta sen bu halinle kuran ile dahi hidayet bulurum zannetmeçünkü (hüden lil muttegıyn) sırrıyla; kibir ile okuyana kerim olan kuran dahi kerem etmedibak, mütevazı ebu bekir r.a. efendi oldu ayetler indikçeamma aynı ayetle birileri de ebu cehil oldu, ayet indikçe şeytanlaştı, çünkü kibir ile ayetullaha yanaştı.evet "eğer bilmiyorsanız, ehl-i zikre sorunuz!" ferman ı subhanisi sırrıyla , ulema ve süleha ayetullahtırlar, allahı işhad eden delailden ve varis,i muhammedî a.s.v. dandırlar. maşaallah.
asıl olana rücu etmektir. ezber papağanların işi ve ezberci toplumların hâlini görüyoruz pek sayın mutasavvıf âşıklar! ezberleriniz yerin dibine batsın, ezber edip kutsadıklarınız en dibe batsın! aracı koymayın diye buyuran kitaba din öğretmeye kalkmak kimsenin haddine değil. imân edenleri kabuk kendilerini öz diye tanıtan tasavvufçular bu dinin sahibi ve kalplerin kaşifi de biz mi bilmiyoruz. kim kimi kâfir diye tekfir ediyorsa bunu kutsayan ve haklı sayan bir görüşe sahip değilim. kitaptan okuduğum ve anladığım şirk koşmanın araya bir kimseyi koymak ile vücut bulduğudur. rumi, şems, el cili, bestami, ibn-i arabî ve tasavvufun onlarca isminin tanrı tasavvuruna bakın bakalım bahsettikleri tanrı ile kur'ân'ın rabbi bu mu diye. ezbere de kelâm etmeyin, bilip bilmeden muhatabınızı cahil diye şerh düşmeyin. âlimliğinizi de mutlak gerçek bir hakikat görüp böbürlenmeyin. tüm ilim sizin biz cahiliz, hı hı oldu. atalarım beni ilgilendirmez. o peygambere karşı çıkan güruhun en güçlü argümanı atalar ve kitap sordu onlara; ya atalarınız yanlış yolda ise ne yapacaksınız?