tarih – dertli sözlük
(*) şuursuzların elinde zebil olmuş, yalan dolan dolu, büyük bir kandırmaca.. aslolanı öğrenmek için derin araştırmalar gerektirir.
özellikle okul eğitiminde gençlerin beyinlerinin yıkanıp ecdadına düşman olması sağlanmaktadır..
"geçmişten adam hisse kaparmış... ne masal şey!
beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
'tarih'i 'tekerrür' diye tarif ediyorlar;
hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?" (bkz:mehmet akif ersoy)
kazanan yazıyor tarihi. kaybedenler sessiz şekilde buna katlanmak durumunda. ve bir sonraki anda görülüyor ki kaybedenlerin çocukları da bu çarpıtılmış tarihi benimsiyor. yani, kaybedenler tarih sahnesinin gönlünden de siliniyor bir süre sonra.
nesiller tarafından hep ihmal edilen yeteri kadar kıymetli bilinmeyen gerçeklerle ve tecrübelerle dolu alan.
tarih değil hatalar tekerrür eder.

insan tarihe her istediğini söyletebilir çünkü ölüler itiraz edemezler.
hatıralardan ve tecrübelerden müteşekkil ilim. tarihi kazanan yazar. kazanan yazdığına göre aslında tarihi de kazananın dilinden okuyoruz. onun yaptığı çarpıtmaları, dezenformasyonları gerçekler sanıyoruz. onun gizlediklerini ve açığa vurduklarını gizlediği ve açığa vurduğu kadarıyla biliyoruz. soralım o halde;gerçek tarih nasıldı? gerçek tarih nerede?
yaşanmışlıkların üst üste binmesi ve üzerinden belli bir vetire geçmesi akabinde kıymetlenen mefhum. aslında şu anda tarihte yaşamaktayız. 100 yıl sonrasına göre.ha birde yıl sayısı arttıkça kıymette artıyor.doğru orantı. (:
ibret almak, hakikati bulmak için mutlaka faydalanılması gereken bir ilim. bu ilim kimi zaman gerçekleri çarpıtmak için manipülasyona uğratıldığı gibi hakikatleri bulmak için de bir araçtır.

kur'an ve hadislerde anlatılan kıssalar bu ilmin bir araç olarak kullanıldığı örneklerdendir.
tarih aynanın arkasındaki sır gibidir. geleceği net bir şekilde görebilmek için ihtiyacımız olan şey doğru şekilde bakmaktır.