avni – dertli sözlük
avnî'nin şiirlerinde rindâne ve âşıkane söyleyişlerin yanında hükümdarlığını yansıtan beyitler de vardır.
hiç kimse yok kimsesiz
herkesin var bir kimsesi
ben bugün kimsesiz kaldım
ey kimsesizler kimsesi
kimse aradığım yollarda
kimsesizlik kimsem oldu,
dinsin artık hicranın câna
kimse aradığım yollar
kimsesiz kimselerle doldu

(b: avni)