geç kalmışlık – dertli sözlük
söz söyleme zamanı ya da susma vakti geçtikten sonra yaşanan pişmanlık. hep bir adım ileride, bir adım gerideki durumdan memnun olamamak. türkün aklı üzerine bir atasözü vardır ya, ya kaçarken, ya... onun gibi tıpkı geç kalmışlık. hayat denilen şey eğer sosyal, psikolojik, sınıfsal, ırksal, cinsel dayatmaların cevelan ettiği bir sahaysa ona geç kalmış olmak güzel.(vurgula: geç kalanlar durağına hoş geldiniz.)

(bkz:hep sonradan)
keşkelerin dilin ucuna geldiği vakit binaenaleyh geç kalınmamış vakit. (yalnız kişinin vakt-i kıyameti haricinde.)