türkiye de istihdam sorunu – dertli sözlük
istihdam; ekonomik faaliyetler çerçevesinde, doğru insanları doğru alanlarda kullanmak amacıyla; mevcut işgücünün sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve uygun yerlerde kullanılması faaliyetidir. bu faaliyetin insan ve ülke yararına işleyebilmesi için, ülkede mevcut olan şartları iyi bir şekilde analiz edip, eğitim sistemini bu analizin sonuçlarına paralel hale getirmek zorunludur. değilse ülke, istihdam edilememiş ve de yanlış istihdam edilmiş insanların yaşadığı bir bataklığa dönecektir.

türkiye, kuruluşundan bugüne kadar uygulanan yanlış ya da uçuk politikaların bir sonucu olarak hızla, mutsuzlar ve işsizler cennetine dönmektedir. bir tarafta yeteneklerinin ve ilgi alanının dışından istihdam edilmiş mutsuzlar ordusu; diğer tarafta milli eğitimin ilk kademesinden itibaren yanlış yönlendirilmiş ya da yönlendirilmemiş işsizler ordusu...

sizlere karanlık bir tablo çizmemeyi çok isterdim... fakat gerçeklerin, gizlenememe gibi bazı kötü huyları vardır!

türkiye'de yaşanan istihdam sorunu, iş sahibi ya da işsiz her bireyin problemidir ve problemi olmalıdır. örneğin bugün, atanmayı beklenen binlerce öğretmen bir kenara çekilip makus kaderine boyun eğmişken; devlet, eğitim fakültelerinin sayısını artırıyor ve mevcut eğitim fakültelerinde "ikinci öğretim" adı altında öğrenci artırımına gidiyorsa... ve bizler, bataklığın balçık miktarını artıran bu faaliyetlere sessiz kalıyorsak... bu ülke sona doğru hızla yaklaşıyor demektir.

ülkemizde, derhal müdahale edilmesi gereken kontrolsüz bir nüfus artışı vardır. bu çarpık nüfus artışına ek olarak; eğitim süreci içinde, yeni neslin doğru alanlara ve mesleklere yönlendirilmemesi sorunu da sürekli beslenen bir bataklık halini almıştır. bu iki durum, insanların geleceğe güvenle bakmasını engelleyen en önemli sorunlardır. işsizliğin minimum seviyeye çekilebilmesinin en hızlı yolu, nüfus artışını kontrollü hale getirmek ve eğitim süreci içinde bireyleri doğru ilgi ve meslek alanlarına yönlendirmek olacaktır.