çok uzun entry açıklamaları – dertli sözlük
okumadığım hatta genelde rahatsız olduğum şahsi düşünceme göre sözlük formatına aykırı bulduğum açıklamalar.
zaten belli bir okur-yazarlık düzeyinin altındakilerin okumaması gereken hatta bilhassa gereksiz yere konuya dahil olmak isteyenlerin gözünü korkutmak amacıyla da kullanılan entrylerdir. ayrıca pek çok ünlü ve büyük sözlükte sayfalarca uzunluktaki entrylerin sıkça bulunması; bazı şahsi düşüncelerin mesnetsizliğine delildir.
pek çok ünlü ve büyük sözlüğün sayfalarca uzunlukta entry yayınlaması sözlük formatına uygun olduğunu göstermez. her sözlükte uzun uzun entryler olduğunu gösterir :)
ayrıca 'bir dilin belli bir çağdaki kelimelerini veya bütün sözlerini belli bir sıra ile alarak anlamları, türekleri, aralarındaki ilgileri gibi türlü bakımlardan birine veya bir kaçına göre açıklıyan kitap. kelimelerin yalnız anlamını pek kısa olarak gösteren veya yalnız bir sanatta bir bilimde yahut bir halk sınıfında kullanılan kelimeleri alan bu yoldaki eserlere sözlükã‡e adı verilir (edebiyat ve söz sanatları sözlüğü 1948)
bu da benim en uzun entryim olmuş olsun :)
gereksizdir. sözlüğün meşrebine aykırıdır. kimsenin okuduğunuda zannetmiyorum açıkçası. hele bu iktibas ise hiç okunmaz. iktibasların metin muhteviyatını tamamen ihtiva etmesi gereksizdir . kısa bir açıklamadan sonra link koyulması zannımca daha münasiptir.(*)