namütenahi – dertli sözlük
sıfat özelliğinde olan kelime farsça “na”, arapça “mütenahi” köklerinden türetilmiştir. anlam olarak, sonsuz, ucu bucağı ve nihayeti olmayan demektir. aslında arapça olan mütenahi sonlu anlamına gelir. başına gelen -na eki ile bu kelime olumsuzlaştırılmış yani sonu olmayan anlamı kazandırılmıştır.