yanıt – dertli sözlük
öztürkçe konuşan bireylerin tümcelerinde yeğledikleri sözcük. karşılık demektir. yankı ile aynı kökten türemiştir.

dil devriminde üretilmiş bir kelimedir. türk dil devrimini gerçekleştirenler cevap türkçe değildir, arapçadır. biz zorlarsak türkçesini üretiriz diye düşünmüşler. eski türk yazıtlarında geçen ve "karşılık" anlamına gelen"yanut" kelimesini almış ve cevap yerine bundan böyle bunu yeğleyeceğiz ağalar demişler.

işin komik tarafı türkçe matbu sözlüklerde ve tdk sözlüğünde bu kelimenin anlamı tek kelime ile cevap olarak geçer. işte o kadar da anlamlı bir kelimedir bu yanıt.