bakmak – dertli sözlük
tdk sözlüğünde onlarca anlam yüklenmiş kelime, fiil.

--iktibas--

1. bakışı bir şey üzerine çevirmek.
2. aramak.
3. bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak.
4. bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek.
5. beslemek, geçindirmek.
6. bir iş birinden beklenmek.
7. hastayı muayene etmek.
8. tedavi etmek için ilgilenmek.
9. yoklamak, incelemek, denemek.
10. bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak.
11. ilgilenmek.
12. uğraşmak, meşgul olmak.
13. yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak.
14. gözetmek, korumak.
15. renklerde benzemek, andırmak.
16. anlamak, farkına varmak.
17. başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki işle uğraşır olmak.

--iktibas--