yürüyen merdivende ters yönde yürümek – dertli sözlük