kriter – dertli sözlük
ölçü, kıstas.
hayat içerisinde gerekli olan bir konu hakkında o konu ile alakadar olanların sistemli bir şekilde oluşturduğu ve konuya dahil olacakların uymak zorunda olduğu ölçütler bütününe verilen ad.

ör: -ab kriterleri, performans kriterleri, vb gibi.
en çok da evlilik amacında olan kişilerin karşı tarafta aradığı özellikleri belirtmek için kullandıkları kelime.
koşul (şart) anlamındadır. kurumların veya kişilerin kendine has prensiplerini ifade etmek için kullanılır.