evliya – dertli sözlük
tekili veli kelimesidir. dost, yardımcı, arkadaş, otorite gibi manalara gelir veli kelimesi. evliyaullah allah dostları demektir. kur'an'da bu kelime birçok yerde, farklı manalarda geçer. her evliya kelimesini hemen "dost" diye çevirmeyin, aksi takdirde kur'an'dan birçok yeri yanlış anlarsınız.
evlenip hayatın asıl boyutuna geçen kişiler hakkında bekar arkadaşlarının yakıştırmasıdır.
şöyle ki:

-falanca da evlendi, evliyadan oldu.
+nasıl evliya oldu?
-e artık evli ya.. ondan işte.
evliya olmanın ilk adımıdır gerçekten evlilik. çile ve cefadan dolayı değil evlilik bilgisi olmadan fıkıh, hadis gibi bilimlerin bazı özellikleri tam olarak bilinemeyecegi gibi evlilik bilgisi olmadan gönül aleminin tam olarak nizama kavuşması mümkün değildir.
görülmez, tanınmaz kişiler. onlar sizi bulur, onlar sizi tanır. mevla'nın kapısına varmak için yola çıkanları bulurlar. onların ellerinden tutuverirler.