tezhip – dertli sözlük
arapça (vurgula: 'zehep') (altın) kelimesinden gelir. altınlamak anlamı taşır. el yazması eserlerinin, hüsn-ü hat yani güzel yazı levha ve albümlerinin altın yaldız ve boya ile süslenmesi sanatına verilen addır. tezhiple bezenmiş eserlere (vurgula: 'müzehheb'), ezilmiş toz altınla birlikte sulu guvaj boya ile tezyinat yapan sanatçılara da (vurgula: 'müzehhip' )denir. lakin altın varaklar fiyat bakımından biraz yüksek olduğundan genelde yerine simli guvaj boya tercih edilir.
geleneksel sanat olarak tanımlanabilecek olan ve geleneksel türk motifleri bölümünde de karşımıza sürekli çıkıyor.