zihniyet – dertli sözlük
bir dönemdeki sosyal, siyasi, idari, askeri, dini güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortamı ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütününü ifade eden bir terimdir
belli bir bakış açısında bütünleşmiş haliyle sürdürülen değer hükümleri, tercih ve eğilimler toplamı. kısaca dünyaya ve dünya ilişkilerine içten doğru bir tavır alış. zihniyet, fiil ve hareketimizin iç ve öz malı olarak dokusu dışında değil, içindedir.