sansür – dertli sözlük
sansür, çeşitli kavramların çeşitli yollarla kontrol altına alınmasıdır. genelde hükã»met tarafından uygulanır. en somut amacı toplumu korumak ve devletin üzerinde kontrol sağlayacağı şekilde geliştirmektir. genellikle toplumu etkileyen durumlarda/eylemlerde uygulanır ve ifã¢de özgürlüğünü bastırma amacı güdebilir.

sansür,halk dilinde bilinen anlamı;bir olaya karşıt çıkma onu protesto ederek yasaklatmaktır.
hiç olmamalıdır değil ama mümkün mertebe az olmalıdır,gerektikçe...tabi bu gerekliliği gerektiren hususlar kişinden kişiye dinden dine görüşten görüşe değiştiği için sorunlar yaşanmasına sebep olmakta.