ihh – dertli sözlük
i.h.h. insan hak ve hürriyetleri insani yardım vakfı
insanlık onuruyla bağdaşmayan hak ihlalleriyle mücadele etmek, insan onuruna yakışır bir dünyada yaşamaya katkıda bulunmak için, kimsenin gidemediği mazlum ve mahrum coğrafyalara gitmek, ulaşılmaz denilen yerlere ulaşmak, adı-sanı unutulmuşlara bir selamın, bir umudun adı olmak, her türlü insanlık suçlarının işlendiği savaş bölgelerinde muhacir olmuş yaşlı, kadın, çocuk, hasta ve yaralının hayata ümitle bakışını kaybetmemesi için, onların ekmeği, çadırı, ilacı olmak için, tarihi bir misyon üstlenerek değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak için kurulmuş insani yardım vakfı.

www.ihh.org.tr
sadece para toplayıp gidip gıda dağıtan bir kendini kandırma kurumu değil ama bütün dünyada mazlumların siyasi ve tarihi ahvalinden haberdar olan, mücadeleci kimliğe sahip, savaş meydanlarında kurulmuş (bosna hersek) ve o meydanlarını hiç bir zaman terketmemiş bir kurum.
saat 24.00 itibariyle yiyecek içecek giyecek sağlık ve inşaat malzemeleriyle dolu gemilerini doğu'nun denizine doğru salacak kurumdur. yolu açık olsun...
ak parti hükümeti döneminde bakanlar kurulu kararıyla kamuya yararlı dernek statüsüne alınmıştır.