stetoskop – dertli sözlük
doktorların hastalardaki bir takım sesleri dinlemek için kullandığı alet. doktorların boynunda asılı durur, karizmalarının bir parçasıdır. kalp sesleri, solunum sesleri, barsak hareketleri, damarların üfürümleri dinlenebiliyor.
profesyonel kullanıcı olabilmek için en az 6 sene üniversitesi eğitimi alınmasını isteyen alet.
yaygın kullanımı 'stetoskop' tur.littmann, en kalitelisidir. 200-300 civarında fiyatı vardır. erişkin, kardiyoloji, çocuk stetoskopları vardır.çocukları muayene ederken, cilde temas eden kısmını biraz sürtüp ısıtmak gerekebilir, yoksa ürpertir. tansiyon ölçmek için de kullanılır. topuzu biraz ağırdır, mınçıka gibi sallanabilir.
tanımını 4 yıl önce girdiğim fakat yeni yeni kullanmaya başladığım, hasta muayenesi esnasında kullanılan alettir.
elektronik stetoskop: özellikle kardiyoloji alanında oskultasyon kayıtlarını tutarak hastalığın seyrini takip etme imkanı sağlayan cihaz. kovid içinde oskultasyon kayıtları farklı evrelerde analiz edilerek zatürreye çevirme yahut ards ihtimali tesbit edilebilir.
ingilizceden geçen birleşik kelime doğru yazılışı: (bkz:stetoskop)yunanca göğüs anlamına gelen sthétos ve yine yunanca gözlem,gözetim anlamına gelen skopós kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur.