şapka – dertli sözlük
lehçe (polenezce) czepska'dan türkçeye geçmiş kelime. lehçe ve diğer islav dillerindeki anlamı türkçedeki gibidir.
harflerin üzerine geldiğinde yerine göre ciddi farklılıklar oluşturabilen ya da oluşturmayan bir noktalama işareti.
misal:
(bkz:kar) (bkz:kâr)