nef i – dertli sözlük
türk şiirinde dilinin en keskin şairlerin başında gelir. aynı zamanda en büyük
kaside üstadlarındandır.
hiciv üstadı.
şiirleri yüzünden öldürüldüğü gün hakkında yazılan şiir:

gökten nazire indi siham-ı kazasına
nef'i diliyle uğradı hakkın belasına

(bkz:siham-ı kaza)
kendi babasından tutun da padişaha kadar herkesi hicveden şair, hicviyeleri yüzünden boğdurulduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek.