tebliğ – dertli sözlük
ulaştırma, bidirme anlamındadır.
islam dininde, dini literatürde; iman hakikatlerini insanlara güzel bir uslupla anlatma manasında kullanılır.
günlük hayatta özellikle kamusal manada; resmi evrakların ilgili kişilere yazılı olarak bildirilmesi anlamında kullanılmaktadır.
iman hakikatlerini, allah'ın kudretini ve islam'ın hükümlerini anlatmak. müslüman islam'ı tebliğ eder. yani tebliğcidir. islam tebliğ edilecek bir dindir. yeni bir tabir türetildi. müslüman misyoner kavramı. yakın zamanda birçok mecrada duyarsınız. allah yolumuzu şaşırtmasın. tebliğ kavramına misyon, tebliğ vazifesine de misyonerlik diyorlar.
bir müslüman neden bir hristiyan kavramını kullanarak kendini tanımlar?
gerçekten sorulması gereken en mühim sorulardandır.
peygamberlerin öncelikli görevi, elbette allah’tan aldıkları vahyi bilgiyi ve o bilgi ile oluşan dinin esaslarını insanlara tebliğ etmektir. ancak peygamber’in sözlerini ve fiillerini doğru anlamak için, tebliğ görevi ile ilgili iki hususu bilmek zorundayız:1-tebliğ etmek ile sorumlu olduğu bilginin alanı ve sınırı2-tebliğ tarzını ve tebliğin araçlarını.peygamberler, sadece kendilerine inzal edilen vahyi değil, bu vahyin bir bilgi ve amel/eylem olarak yerleşmesini temin edecek başka bilgileri de tebliğ etmişlerdir.işte peygamberlik, daha çok bilginin bu ikinci kısmı ile alakalıdır.zira vahyin uygulamalı bir hayata dönüşmesi ve yaşanabilir kılınması bu ikinci kısım ile olmuştur.(prof.dr.mehmet görmez)
aslında insanoğlunun varoluş sebeplerinden biri olarak da bilinmekte. çünkü ademoğlu yaratılışın ilk gününden bu yana tebliğ etmeyle görevlendirilmişti.

her geçen gün yozlaşmaya giden bu dünya da doğruyu ve yanlışı ayırt edip tebliğ edebilmeli ve hak yolda kendinden emin bir şekilde adımlar atarak kendine verilen bu görevi en iyi şekilde yapmalıdır. aksi durumda yozlaşmanın daha da ilerlemesi ve toplumun her geçen gün ahlaki çerçeveden daha da ayrılmasına yardımcı olmuş olur.

gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir toplum bırakabilme ümidiyle…