cebel – dertli sözlük
arapça bir kelimedir. tepe demektir.
dağ anlamında da kullanırlar. fakat bildiğim kadarıyla dağdan daha küçük tepe anlamındadır.
dağ için; (bkz:gaar)
arapçada dağ manasına gelen kelimedir.

türkçede "cebelleşme" ve "cedelleşme" kelimelerinin kullanımında "yav doğrusu hangisi" gibi tartışmalarla karşılaşmak mümkün.
kubbealtı lugatı bu konuya şöyle açıklık getiriyor; çekişmek, tartışmak, münâkaşa etmek anlamına gelen cedelleşmek sözünün halk ağzındaki şekli.