nur – dertli sözlük
aydınlık, maddeyi görmeye yarayan ışık.
kalp gözüyle gerçeği görmeyi sağlayan da yine nurdur.

alemi manevi manada aydınlattığı ve insanların gerçeği görmesini sağladığı için de kur'an ve hz muhammed'e (s.a.v) işaret eder.

alemleri, maddeyi ve manayı, gönülleri, zihinleri aydınlatan manasında esma-ü hüsna'dandır.

nur'dan türemiş kelimeler:

(bkz:nurani)
(bkz:minare)
(bkz:münevver)
(bkz:münir)
(bkz:nar)
(bkz:narıbeyza)
(bkz:tenevvür)
(bkz:tenvir)

nur ile benzer manaları olan fakat asıl manası farklı olan bir kelime:
(bkz:ziya)
" alemleri nurlandıran, aydınlatan. sırları gün yüzüne çıkaran. akıllara aydınlık, kalplere hidayet, ruhlara cennet veren. "
" allah göklerin ve yerin nûrudur... " (nur, 35)

--- iktibas ---
" sen ki yerin ve göklerin nurusun.
sendendir her çehrede parlayan nur.
sendendir göze bakış veren sır.
sendendir gönle neşe veren sürûr.
senin nurunla gamzelenir yüzleri yıldızların.
senin nurunla nurlanır etekleri ufukların.
senin nurunla kamaşır gözleri ışıkların.
senin nurunu anlatırken yüzü kızarır güneşlerin.
senin nazarın değince gözlerinin içi güler meleklerin.
güneşi günümüze lamba, ayı gecemize kandil eyleyen sensin.
senden bilirim göz aydınlığım.
seninle nurlanır kalbim.
seninle aydınlanır aklım.
*
senin nurundan bir cilvedir yaz.
senin nurundan bir hecedir beyaz.
senin nuruna penceredir her pervaz.
nuruna kandır beni.
nuruna daldır beni.
nurunu yağdır bana. "
--- iktibas --- (*)
(*)
mustafa kutlu'nun son çıkan kitabı. i̇sminden dolayı beklentiler yüksekti ama karşılayamadı klasik bir mustafa kutlu hikayesi olmuş.
bir-iki saatlik otobüs yolcuğunda okuduğum (bir iki saatlik otobüs yolcuğunda okumalık) mustafa kutlu hikayesi.