ölmeden evvel ölmek – dertli sözlük
nefsin heva ve heveslerini bitirmek. dünyaya karşı ilgi alakayı koparmak. nefsin dünyaya karşı adeta ölü gibi olmasıdır.
bir manası "lezzetleri acılaştırıp hedmeden ölümü çokça zikredin" hadisine müsneddir.mesela deneyin. şuan samimiyetle ölümü zikredin (anın, tasavvur edin, ölmüş kabre konuyor gibi) veya hakikat mesleğine uygun olarak "vallahi öleceksin, öldüler, öleceğim, en azam reyisler imamlar öldüler bende öleceğim" deyin.bir hüzün kaplar. ağzınızın tadı kaçar.
ölüm gelmeden önce ölüm sonrasını çokça düşünüp kendini hesaba çekmektir.
(bkz:rabıta-i mevt)
mûtû gable ente mûtû sırrına mazhar olan
haşr'u neşr'i bunda buldu nefha-i sûr olmadan ( şemseddin sivasî )