suf – dertli sözlük
sufi kelimesinin arapça yün anlamına gelen (b: suf )kelimesinden türediği görüşü kabul görmüştür. her ne kadar, kuşeyri sufi kelimesinin nereden türediğini gösteren ne bir iştikak kaidesi, ne de bir gramer kuralı yoktur diyorsa da, öyle görünüyor ki sufi ismi, mutasavvıfların zühdün ve dünyayı terk etmenin bir işareti olarak giydikleri yün elbiseden (süf) gelmektedir.