kariyerizm – dertli sözlük
kelime kökeni, fransızca'daki carriere (gidilen yol, doğrultu), italyanca'daki carriara (araba yolu) üzerinden
latince'deki carrus'a (yük taşıtı) dayanan; gittiği kişiler ve yoldan ziyade ulaşacağı yeri önemseyen, özsel olarak "herhangi bir" konumun-iktidarın-gücün meraklısı olabilmenin, yani temelde bencilliğin ve bireyselliğin ürünü bir yoldur. post-modernle beraber, parça'nın, göre'nin, birey'in popülerleşmesi bir akıma dönüştüğü için, kariyerizm özellikle bu dönemin "önce konum edin sonra birey olabilirsin" ilkesine bayraktarlık yapar. konum/iktidar(sadece siyasal anlamda değil, hayatın içindeki küçük iktidar alanlarının) sahibi, onlardan birinin yönlendireni olamadığın müddetçe birey değilsin, varoluşsal(varoluşçu) bir süreç yaşayan bir alt-metasın. dır. konformist yaşam tarzına ulaşabilmek için kariyerist olman istenir.
kariyerizm, birlikteliği zedeler, toplumsallaşmayı piçleştirir, insanları bir şey olmanın olgunluğundan, bilgeliğinden ve ferahlığından uzaklaştırıp rekabetine, konforuna, reytingine, cakasına salar.