suizan – dertli sözlük
kötü zan anlamındadır.
toplumun birbirine uzak olmasının, birbirinden kopuk olmasının asıl sebebidir.
hayattan lezzet almayı engelleyen fiildir. toplum öyle bir hale gelmiş/getirilmiştir ki bunun zıddı olan hüsnü zan sahipleri ahmaklıkla yargılanmaktadır. halbuki derler ki; güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.
hiç bir şeyin bağlamından kopuk bir şekilde tek başına hiç bir şey ifade etmeyeceği çerçevesinde yaklaşırsak, durumuna göre kötü durumuna göre gerekli bir eylemdir.

''suizanla kendinizi koruyunuz.''

gerektiği noktada kötü ihtimalleri hesap ederek davranmak hayati önem taşıyabilir. bu şerhi düştükten sonra insanların yakınları hakkında bu eylemde bulunmasını hep beraber kınayabiliriz herhalde.