doğru – dertli sözlük
göreceliği kendisinden ve ne'liğinden değil de, bakan göz için ifade ettiği anlamdan kaynaklanan değişmez. çoğunluğun onu ne bildiği ile onun aslının ne olduğu arasında fark vardır. onun aslının ne'liği kendini verdiği için göreceliği olmayan ve fakat takdir edilmiş olan iken, çoğunluğun onun ne'liği hakkında ki ittifak kendisini göreceli yapmaya yeter. çünkü çoğunlukta bir zerre olmaktansa kendi gök kubbesinde bir yıldız olmayı seçenler mevcuttur.
iktibasyapılmasını gerektiğini düşündüğümüz şeyi yapma hakkıdır doğruluk. bu açıdan bakılırsa yapılan her şey haklı görülebilri. (*)