kayıt

oryantalizm

  1. 7
    Peygamber efendimiz (s.a.v.)e indirilen din-i mübin-i islam'ı; açığını bulmak ve onu tahrif etmek için öğrenen, özellikle hadis dalında inkarcılık ve tefsir dalında tarihselcilik gibi konularda başarılı olarak günümüz ilahiyatçılarını etkileyen bir akım. Oryantalizm akımını benimseyen kişiye oryantalist,müsteşrik veya şarkiyyatçı denir. Hadis metinlerinin nerede, kaç farklı senedle geçtiğini bulmak için kullandığımız Cocordance(konkordans) ansiklopedisi; onların, hadis üzerine yaptıkları araştırmalarda kendilerine kolaylık sağlaması için hazırladıkları bir fihrist ansiklopedisidir. Ne yazık ki günümüz hadis araştırmalarında olmazsa olmaz kabul edilen bu ansiklopedi oryantalistler tarafından hazırlanmıştır. 10 sene öncesine kadar alternatifi olmayan bu ansiklopediye rakip olarak Ürdün'lü alimler tarafından sadece bilgisayar ortamında kullanılabilen ve Concordance kadar kaliteli olmayan Şamile programı hazırlanmıştır.
    #453437 Ayrıntı Memuru | 6 yıl önce
     
  2. tümünü gör