kayıt

rikkat

  1. 3
    Bize Arapça’dan geçmiş “Türkçe” bir kelimedir. Özellikle Türkçe bir kelimedir dedim çünkü arapça metinlerde bu kelime bizim anladığımız anlamda geçmez. Bu kelimeyi -tabiri caizse- biz yoğurmuşuzdur. “İncelik” anlamına gelir. Bu kelimeye benzeyen bir kelime de “dikkat”tir. Aslında dikkat kelimesi de incelik anlamına gelir ancak bu iki kelime arasında “rakik” (rikkatli) bir fark vardır * Dikkat kelimesi arapça’da fikrî ve zihnî inceliği bir de zaman-vakit inceliğini ifade ederken; rikkat kelimesi sözel, amelî, fiilî ve ahlakî inceliği ifade eder. Rakik olmak (rikkat sahibi olmak) bir erdemdir, sünnettir.
    #478571 Ayrıntı Memuru | 3 yıl önce
     
  2. tümünü gör