enderun – dertli sözlük
--iktibas--

enderun mektebi, (b: ıı. murat) zamanında kurulup, zamanla çeşitli değişikliklere uğramakla beraber osmanlı devleti'nin son zamanlarına kadar (1908) varlığını sürdüren bir saray okuludur. hıristiyan ailelerden devşirilen çocukların zeka ve gösterişlileri saraya alınarak özel bir şekilde yetiştirilirlerdi. (b: fatih sultan mehmet) döneminde geliştirilmiştir.

enderun mektebine alınan çocuklara, kur'an-ı kerim, tefsir, hadis, kelam gibi dini dersler, edebiyat, inşa (şiir), dil bilgisi, arapça, farsça gibi dil ve edebiyat dersleri ve matematik, coğrafya, mantık gibi müsbet ilimler dersleri okutulurdu. bir taraftan da osmanlı saray geleneği ve görgüsüyle, protokol kaideleri ve bürokratik işler öğretilirdi. bunların yanında çeşitli sanat kollarında beceriler kazandırıldığı gibi sportif faaliyetlere de yer verilirdi.

--iktibas--
(b: zeki soyak) hocamızın sadaka-yı cariyesidir de denilebilir. onbinlere hizmet etmiş ve etmekte ve edecek olan vakıftır inşaallah.
(b: enderunlu vasıf efendi)'den
ne beyan-ı hale cür'et, ne figana takatım var
ne reca-yı vasla gayret, ne firaka kudretim var

(ne halimi arz etmeye cür'et edebiliyorum, ne de feryad etmeye takatım var,
ne vuslat umudu için gayrete geliyorum, ne de ayrılığa güç yetirebiliyorum..)