kafir – dertli sözlük
gerçeklerin üzerini örten anlamında islam'ı inkar eden kişiler için kullanılır. çiftçide tohumun üstünü toprak ile örttüğü için kafir diye isimlendirilmiştir arapça'da.
yaşadığımız yüzyılda açıkça yüzlerine kafir denmesinin yadırgandığı allahı inkar eden inkarcı.
kur'an'ın tanımıyla 'nimet'i yalanlayan, inkar eden'dir.
nimet hak dindir.
yani; hak din daveti kendisine dosdoğru bir şekilde ulaşmış, bunu anlamış fakat buna rağmen yalanlayan inkar eden kişiye kafir denir.
en aşağılık iki insan tipinden biridir.
diğeri: (bkz:zalim)

bu manada; müslüman olmayanların tamamı kafirlerden değil.
bu hususa dikkat edilmeli.
müslüman olmayan herkes kafirdir denilemez. birine kafir demek büyük bir yükümlülüktür. kendisine kuran ve i̇slam tebliği ulaşmamış, hz. i̇sa'nın getirdiği din hristiyanlığa veya hz. i̇brahim'in getirdiği din yahudiliğe (bozulmamış haline) iman edenler müslüman değillerdir, ama hanif dine bağlılardır ve kafir de değillerdir. bir insana kafir demek büyük bir sorumluluktur ve çok iyi bir araştırma gerektirir nitekim çok ayrıntıları var, tebliğin kendisine ulaşıp ulaşmaması, ulaştıysa bunu inkar mı ediyor yoksa inkar etmeyip, kabul edip uygulamaya geçirmeyip günahkar mı oluyor? gibi... bu hususta efendimiz (sas.) kafir olmayan bir kimseye kafir diyen kişinin kendinin kafir olacağını haber veriyor. aman dikkat!
önce kafir kime denir ona bakalım: i̇slam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, hz.peygamber'in, yüce allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkar eden kimsedir.(diyanet'in açıklaması)
müslüman olmayan herkesin ebedi cehennemlik olacağı hükmü, benim görüşüm değil, yüce allah’ın kesin emridir, ayet ve hadislerle sabittir. bu konuda yüzden fazla ayet vardır. birkaçının meali şöyledir:

elbette, ehl-i kitaptan yahudi ve hıristiyan olsun, müşriklerden olsun bütün kafirler cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar. onlar yaratıkların en kötüsüdür. -beyyine 6-

(kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının! - al-i i̇mran 131-

resule karşı gelip, müminlerin yolundan başka bir yola gideni, o yönde bırakır ve cehenneme sokarız; orası ne kötü bir yerdir. -nisa 115-

kafirlerin akıbeti ateştir. -rad 35-

biz, cehennemi kafirler için bir zindan yaptık.-i̇sra 8-

allah’a ve resülüne inanmayan o kafirler için çılgın bir ateş hazırladık.-fetih 13-

cehennem, tagutları [kafirleri] bekleyen yerdir.-nebe 21-22-

sırf yaratıcıya inanmak yetmez. ayetler ve daha niceleri ortada.