kayıt

tevekkül

 1. 1
  bir işte elinden geleni yapıp çabaladıktan sonra, tedbirini aldıktan sonra neticesini allah' a bırakma demektir.
  #2985 lacivert | 10 yıl önce
   
 2. 2
  arapça kökenlidir. vekil tutmak anlamına gelir.
  #21220 sır | 9 yıl önce
   
 3. 3
  "allahtan başka vekil olacak yoktur"
  #21222 manahunt | 9 yıl önce
   
 4. 4
  allah'tan başka dostun olmadığını sinir uçlarının dahi hissettiği an...
  #21233 hadid | 9 yıl önce
   
 5. 5
  deveyi sağlam kazığa bağlayıp allah'a ısmarlamak
  #21258 mostar | 9 yıl önce
   
 6. 6
  kelimenin tam manasıyla, allah'a inanmak ve güvenmektir.
  #21498 sır | 9 yıl önce
   
 7. 7
  (bkz: hz.ibrahim-hz.ismail )
  #21645 mim | 9 yıl önce
   
 8. 8
  (bkz: teslimiyet)
  #34799 lacivert | 9 yıl önce
   
 9. 9
  gücün yettiğini yapıp gerisini allah'a emanet etmektir.olan herşeyi tam bir teslimiyet ve rıza halinde karşılamaktır.
  #34819 tesnim | 9 yıl önce
   
 10. 10
  Hadis-i Şerif: (Deveyi) bağla, sonra tevekkül et!
  #34856 musliman | 9 yıl önce
   
 11. 11
  en sıkıntılı dönemde bütün işleri patrona emanet edip huzurla tatile çıkmaktır.
  #409781 doktrin | 8 yıl önce
   
 12. 12
  hz. Musa (a.s) gerçek tevekkülü şöyle açıklar,

  konuşma (istişare)
  karar (azim)
  uygulama (tedbir)
  Allah'a güvenme (tevekkül, dua,rıza)

  #420612 lacivert | 7 yıl önce
   
 13. 13
  - ...Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Allah’a dayanıp güvenene Allah kâfidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü, her iş için bir vâde belirlemiştir. [Talak Suresi ~ 2-3] *

  - Eğer Allah size yardım ederse, size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet o sizi yardımsız bırakırsa, artık O'ndan sonra kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvenmelidirler. [ Âl-i İmrân Suresi ~ 160] **

  - Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur. [Nahl Suresi ~ 99] ***


  * Suat Yıldırım Meali
  ** Suat Yıldırım Meali
  ***Diyanet İşleri Meali
  #431003 adamın biri | 7 yıl önce
   
 14. 14
  Mehmet Akif'in Müslümanlardaki tevekkül anlayışına dair yazdığı şiir, son derece vurucu olmuş.

  ....
  O ihtişâmı elinden niçin bıraktın da,
  Bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında?

  "Kadermiş!" Öyle mi? Hâşâ, bu söz değil doğru:
  Belânı istedin, Allah da verdi... doğrusu bu.

  Talep nasılsa, tabîî, netîce öyle çıkar,
  Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimâli mi var?

  "Çalış!" dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun,
  Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun!

  Sonunda bir de "tevekkül" sokuşturup araya,
  Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya!

  Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden,
  Yorulma, öyle ya, Mevlâ ecîr-i hâsın iken!

  Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini,
  Birer birer oku tekmîl edince defterini;

  Bütün o işleri Rabbim görür; vazîfesidir...
  Yükün hafifledi... Sen şimdi doğru kahveye gir!

  Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak...
  Hudâ vekîl-i umûrun değil mi? Keyfine bak!

  Onun hazîne-i in'âmı kendi veznendir!
  Havâle et ne kadar masrafın olursa... Verir!

  Silâhı kullanan Allah, hudûdu bekleyen O;
  Levâzımın bitivermiş, değil mi? Ekleyen O!

  Çekip kumandası altında ordu ordu melek,
  Senin hesâbına küffârı hâk-sâr edecek!

  Başın sıkıldı mı, kâfî senin o nazlı sesin:
  "Yetiş!" de, kendisi gelsin, ya Hızr'ı göndersin!

  Evinde hastalanan varsa, borcudur: bakacak;
  Şifâ hazînesi derhal oluk oluk akacak.

  Demek ki: her şeyin Allah... Yanaşman, ırgadın o;
  Çoluk çocuk O'na âid; lalan, bacın, dadın O;

  Vekîl-i harcın O; kâhyan, müdîr-i veznen O;
  Alış seninse de, mesûl olan verişten O;

  Denizde cenk olacakmış... Gemin O, kaptanın O;
  Ya ordu lâzım imiş... Askerin, kumandanın O;

  Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı O;
  Tabîb-i âile, eczâcı... Hepsi hâsılı o.

  Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu!
  Biraz da saygı gerektir... Ne saygısızlık bu!

  Hudâ'yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hudâ;
  Utanmadan da tevekkül diyor bu cürete... Ha?"

  [Safahat ~ Fatih Kürsüsünden (dördüncü kitap) - S.267 ]
  #440189 adamın biri | 6 yıl önce
   
 15. 15
  Mutluluk.
  #463314 pia | 5 yıl önce