eğitim sisteminin diplomaya endeksli olması – dertli sözlük
çoğu okul ve üniversitede görünen temel problem. öğrenciler, sadece sınavları geçer notla geçip mezun olmaya endeksliler. bu yüzden okulların/üniversitelerin başarı oranları düşmekte, eğitim daha çok kalitesizleşmekte.
hoş değildir ama yapılacak birşey var mıdır?bilmiyorum. alternatif mantıklı bir yol duymuşluğumda yoktur.bu insanlar bir şekilde mezun edilmek durumunda o okuldan neye göre belirlenecek bu diploma olmazsa...
hayatın her alanında olan ama genellenmemesi gereken bir endekslenmedir.en uç nokta farzları bile düşünecek olursak birçok müslüman defteri sağ tarafından almaya yetecek ölçüde çalışır bu kötü birşey midir?iyi olmamakla beraber kötü de denemez.kulvarlar farklı olsa da mantık aynıdır.
eğitim sistemimize yöneltilen eleştirilerin eleştirilmesi gereken en önemli noktasıda budur,eleştiri vardır ama alternatif ya da kaydadeğer öneri yoktur.
sürekli eleştirilen, tartışılan bir durumdur. lakin bir sonuca varılamamıştır.
diplomalar verilir, diplomalar alınır... Diplomayla yetinilmez onlarca sertifika alınır. Buna karşın "ne biliyorsun" sorusu hep cevapsız kalır.
ne öğretiyoruz diye bakılmaz ama 4+4+4, 1+8+4 gibi garip garip sistemler atılır ortaya.
"kültürlü, bilgili bir nesil kaygısı" değil, "daha fazla diplomalı bir nüfus" kaygısı önem taşır.
"diploma boştur ancak diploma hoştur."
Bu başlık “eğitim sisteminin kpssye endeksli olması” olarak değiştirilmeli. kpss olayını geçene kadar öğren öğren bitmiyor eğitim sürekli devam ediyor.
Bu düşünce, aslında eğitim sisteminin yetersizliğini vurgulamaktadır. Şöyle ki, evvel zamanda alaylı kimseler için ehliyetin ölçütü hangi ustanın tedrisatından geçtiğiydi. Şimdiyse insan nüfusunun artması ve düzensiz iç göçler sebebiyle artık bu ilişkiye bakılamıyor. Sadece bir tanıdığın referans olması insanlarda kanaat oluşturuyor. Tabii devletin kontrol mekanizmasındaki zayıflıklara da bu vesileyle dikkat çekmiş olalım. Mekteplilerde durum daha farklı. Onlarda "resmi olarak" ehliyetin/meslek sahibi olmanın ölçütü diplomadır. Peki, toplum nezdinde ehliyetin ölçütü diploma mıdır? Zannediyorum toplumun "yeni mezun" kimselere karşı tavrında bu sorunun cevabını bulabiliriz. Bu tavırdan hareketle, içtimai şuur içerisinde yoğrulan kişi en azından bilinçaltı düzeyinde kendisine verilen eğitimin kifayetsiz olduğunun farkındadır. Bunu da başlıktaki "endeks" vurgusundan anlayabiliyoruz. Yani mektepli kimse aldığı eğitimin yeterli olduğuna kanaat etse bir eksiklik hissetmeyeceği için diplomanın önemi azalacaktır. Böylece ilk cümledeki önermemizi doğrulamış oluyoruz. Cevaben, "aslında toplum diplomaya çok ehemmiyet verdiği için mektepliler eğitime değil, eğitimin nihayetinde sahip olacakları diplomaya meylediyor, verilen eğitimi özümsemiyor" diyenler olacaktır. Onlara da bu düşüncenin üniversitelerin bu denli yaygın olmadığı dönem ve o dönemin toplumu için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bundan sonra başta değindiğimiz yetersizliğin sebeplerine bakmak gerek. O da başka bir başlığın konusu...
Bizim öğrenciler talebe olmadıkları için, aile baskısı, toplum baskısı,kendi cehaletleri üçlemi ile birlikte üniversiteye gidiyorlar. Halbuki kalben ve zihnen üniversite okumaya niyetin yoksa gitmeyeceksin. Ergen liselilere öğretmeliler üniversite okumanın mantıklı olmadığını. Hee ama burası türkiye yani açık hava tımarhamemiz. Burda kimsenin aklı yok. Herkes birbirine olmayan aklını satmak peşinde.
Artık buna bile endeksli olduğunu düşünmüyorum. Zaten başından beri bir sistem olduğunu da düşünmüyorum. Artık tek düşüncem; Boş bıraksalar milleti, çocuklar kendi kendilerine daha düzgün yetişir. Ek olarak bizzat yaşadığım ve başkalarından aktarılan tecrübeler minvalinde söylebilirim ki bu ülkede okul okumanın, diploma almanın ilerideki hayatanız için pek bir artısı yok. Hatta bazen ciddi ciddi enayi yerine koyulduğunuzu falan düşünüyorsunuz.