kayıt

kast sistemi

 1. 1
  kast, aynı işle meşgul olan; atadan miras kalan hakları, vazifeleri ve adetleriyle birbirine sımsıkı bağlanan şahıslar grubudur. sınıf ayrılıklarına dayanır. bu sınıflandırma öncelikle evlilik ve iş bölümüyle ilgilidir. çoğu toplumu(bazı modern toplumları da dahil edebiliriz buna. amerika'daki zenci -beyaz ayrımı gibi) ve kültürü etkisi altına almış ama daha çok hint toplumu denince akla gelen sistemdir. hindistan'daki kast sisteminde sınıflandırma zenginlik ya da fakirlik durumuna göre yapılmaz. kast yapısı hint inançlarına dayanır. kişi kast seçemez, ancak onun içinde dünyaya gelir. riitüel saflık ve meslek durumları ölçütleridir. dört ana kast ve hiçbir kasta dahil olmayan dokunulmazlardan(paryalar) oluşur.
  #397193 noir | 9 yıl önce
   
 2. 2
  dünya üzerinde hep var olmuş ve rabbiyle tanışma imkanı bulmayanlar tarafında da her zaman yaşanmaya devam edecek olan sistemdir.kimi toplumlarda daha
  sert kurallara sahip olsada sınıf farkı genelde her toplumda vardır.
  #421251 tesnim | 8 yıl önce
   
 3. 3
  eğitimde, özellikle lisede bölüm seçimi sonrasında öğrenciler arasında aleni olarak gördüğümüz değer sistemidir.

  Bu sistemde piramidin en tepesinde ,brahmanlar kategorisinde, okulun gözde sayısal öğrencileri bulunur. Neredeyse her öğretmen ve öğrenci tarafından saygı duyulan, itibar gösterilen, ''bilgin'' kimselerdir.

  Alt kısmında, ksatriyalar basamağında ise derslerle savaşan, ter döken ''diğer'' sayısalcıları görürüz.
  Aşağıya inildikçe okulun genelde görülmeyen öğrencilerini fark ederiz.
  Vaisyalar basamağında çalışan eşit ağırlıkçılar, Sudralar basamağındaysa sözeller bulunur.
  Vaisyalar ve sudralar, piramide bağlı bile olmayan paryalara yani dilcilere kıyasla okul sıralarında daha yaşanabilir bir hayat sürmektedirler.
  Fakat paryalar için durum öyle değildir. Hor görüldükleri gibi, birde sınıflandırmanın olduğu piramide dahil edilmezler.

  Bu piramidin en vahim kısmı ise lisede sırf birkaç yıl rahat bir yaşam sürmek adına aslında özelliklerini taşımadığı sayısalların kategorisinde bulunan kimselerdir. Alt basamaklara inmek onlar, aileleri ve öğretmenleri adına çok trajik ve kabul edilemez bir olaydır. Bu sebeple olacak ki pek az cengaver buna cesaret edebilir.