lan – dertli sözlük
doğu anadolu da hiç art niyet gütmeden samimi çevre arkadaşların için kullandığın kelimedir. batıya doğru açıldığında pek çok kez ayıplanmana sebep olan, düzeltmek için utana sıkıla çok uğraştığın sözcüklerdendir.
öz türkçe de hayvan anlamına gelir. mesela arslan kelimesi bars (bağıran, kükrayen) lan (hayvan) sözcüklerinin birbirine ulanmasından doğmuş bir bileşik kelimedir. aynı şekilde türetilen diğper bazı kelimeler şunlardır:
sırtlan; sırt (sırıtan dan kısaltma) + lan,
kaplan; kap (kapandan kısalma) + lan
yukarıdaki tanıma istinaden: birine lan şeklinde hitap edildiğinde; aslında ilgili şahsa hayvan denilmek istendiği söylenebilir. kimsenin asıl manasını bilmemesine rağmen, herkesin kendisine bu şekilde hitab edilmesine kızmasının sebebi de bu olsa gerektir.
"lütfen arkadaşım n'olur!" şeklinde bir açılım uydurulup kullanımının kaba olmadığının iddia edildiğine şahit olmuştum bu hitap şeklinin.