mezmurlar – dertli sözlük
hz. davud (a.s.)'a indirilmiş zebur'un tevrat'a oranla daha az tahrif edilmiş kısmı. tamamen dua ve yakarıştır. etkileyici dualar vardır. ve kilise tarafından en çok bestesi -bizde ki ilahilere tekabül eder- yapılan eski-yeni ahit bölümüdür.

az tahrif edilmiş olması zannımca dua olmasındandır. dua bir hüküm bildirmediği için değiştirmeye de o kadar çok ihtiyaç hissetmemişler diyebiliriz kanaatimce.