medeniyet sadece islamdadır – dertli sözlük
inanç, ibadet, yasa, sosyal düzen. ahlak ve davranış olarak içinde i̇slamın bulunduğu toplum medeniyetin temsilcisidir.
allah'ın şeriatını kendilerine kanun edinen müslümanların oluşturduğu topluluktur.
kişi islamı kendi ideolojisine en uygun inanç ve medeniyet olarak görebilir.ama medeniyeti sadece islam diniyle sınırlandırmak barış ve mutluluğun tüm insanlık için sadece islamla mümkün olabileceğini düşünmek insanlık adına sığ ve yanlış bir düşüncedir.i̇slam medeniyeti senin için çok yüce olabilir kusursuz gibi görünebilir ama senin hayran olduğun medeniyete herkesin senin bakış açınla bakmasını bekleyemezsin.başka bireylerin hakkını ihlal etmeyen her yaşam stiline kişisel ideoloji açısından doğru bulunmasada saygıyı duyulmalıdır.sen istediğin varlığa inanabilir istediğin kuralıda kabul edebilirsin.ama eğer söz konusu başka insanların zararsız düzenlerine ve düşüncelerine müdahale olursa işin rengi tamamen değişir.
( #410337 ) arkadaş beni şaşırtmaya devam ediyor.

yeryüzünde doğruluğu değişmeyen en yüce ve "tek" din islam iken onun sağladığı medeniyet elbette bana kusursuz gelecek ve bütün insanlık için de -tek yönlü gidişi olan- medeniyet yolu olarak gözükecektir. diğer inanılan şeylerin aslı bozulmuş ve yok olmaya mahkum ise bunun farkında olmayan zavallıları uyarmak vazifemiz değil mi.

başkalarının inancına saygı derken? gidip onların yakasına yapışıp -neden bu saçmalığa inanıyorsun- diye elbette söylenemez işte duyulacak saygı sadece budur fiilen saygı. ama inandığı şeye saygı ise kabul edilemez eğer öyle olsaydı tebliğ var olmazdı. saygı "benim tercihim olmasa da onunki de doğru" düşüncesiyle hareketsizlik değildir. islam medeniyeti ise söz konusu olan zaten rakibi yoktur ki diğerlerine saygı duyulsun.

saygı duyulmaz ancak onlar doğru yola adım atsınlar diyerek elden gelen yapılır.

ayrıca barış ve mutluluk yalnızca islam ile olabilir. çünkü onun kuralları insanı yaratan ve onun mayasını, sınırlarını, sırlarını çok iyi bilen allah tarafından konulduğu için "insan fıtratına" olan tam uyumu ile tek yol göstericidir. zaten dünya üzerinde iyilik, güzellik fayda adına ne varsa araştırın yol islam'ın emirlerine çıkar.
islam "medeniyet" kavramına ait tüm özelliklerini barındıran bir "yaşam biçimidir." yaşam biçimi olunca fikir, sanat, maddi manevi varlıklarının tümünü kapsamış olur.
bunun savunulmaya ihtiyacı olmadığı gibi ortaya koyulduğunda da islam'a en ufak bir darbeyi bırakın zerre zararı yoktur. antipati hissedecek olan zaten olmak istediği yere er geç ulaşır.
yanlış bir önermedir.

medeniyet toplumların örf, irfan, kültür, sanat ve sair yapısıyla ilgili bir kavram. dini yapılarının bu anlamda bir katkısı olabilir, bir zamanlar olduğu gibi islam medeniyetleri birleştirip, yeni bir medeniyeti inkişaf ettirebilir fakat bu durumda bile esas olan islamdır.
hiç islamla tanışmamış medeniyetler mümkündür. kimisi tek dişi kalmış canavar hükmündedir, kimisi helak olup gitmiştir, kimisi ise günümü kadar etkisi devam eden işlere imza atmışlar.

kur'an-i kerim'deki kavim ve ümmet kavramları penceresinde bu önermeyi yeniden tartabilirsiniz mesela.
önceki kavimler diyor, yaptılar ettiler diyor. her biri birer medeniyettir.

günümüz dünyasında, sadece islamla yani islam'ın emrettiği toplum yapısıyla (*) mümkün olacak şey, yani varlığı islam'a bağlı şey, medeniyet değil, 'insanın gerçekten insan olduğu bir medeniyettir.
sadece x din, kültür, millet, ülke medeniyet sahibidir söylemi eksiktir. hatta yanlıştır.
insanlık sadece islamdadır, güzellik sadece islamdadır, iyilik sadece islamdadır.. gibi tabirlerin ne islama ne de müslümanlara bir faydası vardır.
islam dışında ne varsa kötüdür, fenadır, cehennemliktir.. gibi tabirlerin ne islama ne de müslümanlara bir faydası vardır.

misal; günümüzde namazlı, abdestli, oruçlu bir insan güzel ahlak sahibi olmayabiliyor. ibadetleri ona güzel ahlakı kazandıramıyor. (*) (*)
ama inancı olmayan veya farklı inanca mensup bir kişi pekala güzel ahlak sahibi olabiliyor.
söyleyin şimdi hangisi daha medeni.
dışarıdan baktığımızda biri islam, diğeri değil.
medeniyet'in lügatte geçen tanımı: adaletseverlik, insanca iyi ve ferah yaşayış. şehirlilik. yaşayışta, içtimaî münâsebetlerde, ilim, fenn ve san'atta tekâmül etmiş cemiyetlerin hâli.
i̇slâmiyetin emirlerine göre, usulü dâiresinde yaşayış.

şimdi tabiki islam dışında olanlar tu kaka değil. yunan medeniyeti, mısır medeniyet vs bir sürü medeniyet örneği var. ama bir de şu var; kur'an da bahsi geçen müminlerin (*) kurduğu bir uygarlık medeniyet ise diğerleri nedir? i̇çinde islam olmayanlar bu yüzden eksik kalacaktır. i̇slam dışındakiler yine medeniyet ismi ile anılır ama kesin bir şey varsa o da allah'ın şeriatı bu konuda tek örnektir.