tarafsızlık – dertli sözlük
1- ihtilaf bulunan bir konuda tarafların oluşması kaçınılmazdır. ve eğer hak-batıl gibi bir ayrım değil ise yerinde ve doğrudur. misal futbol takımlarından hiç birine taraf olmamak bu minvalde düşünülebilir. esasında hemen bazı arkadaşlar onun da bir taraf olduğunu dile getirir ki doğrudur.

2- ihtilaf bulunan konu hak-batıl ekseninde ise bir müslüman da bulunamayacak konudur. çünkü hak ve batıl karşı karşıya ise müslümanın susması onu ya münafıklaştırır veya küfre götürür. kaçınılması gerekir. ki günümüzde bunun böyle olduğuna itiraz yok.

günümüzde hak ve batıl tanımlaması islami gurup ve cemaatlere göre değişiklik arz edebilmektedir. ve tarafsızlık işte bu noktada itham etmeye hatta tekfir etmeye kadar götürebilmektedir.
zaman zaman 'durumuna göre taraf değiştirmek'le karıştırıldığı görülen kavramdır.
beraberinde bertaraflığı getirir. en en en basitinden formula 1'i tarafsız izleyen bir insan vaktini boşa harcıyor demektir. çünkü bu işin zevki taraf olmakta. aksi halde neye göre sevinip neye göre üzüleceksin kardeşim. (*)
tarafsızlık eğer hüküm verecek konumdaysanız şarttır, yok eğer iki şıktan birine taraf olmak durumundaysanız, haklı olan tarafa zulümdür.
müsavat lüzumu olan mevzular haricinde caiz değildir. mesela adalet mevzuunda müsavat girer, tarafgirlik haramdır.veya mesala iki hak olur, iki haklı olur yine müsavat olur. taraf seçmek bir tarafı tezyif olursa haksızlık olacağından tarafgirlik caiz değildir.amma asıl tarafgirlik mevzuu islamdır. iman küfür ortası yoktur. insan ister istemez, farkında olur olmaz bir tarafa dahil olur. mesela inandığı gibi yaşamayan muvakkatende olsa inanmayan safına düşer çıkar düşer çıkar. gayret etmezse düşer kalır. bu defa yaşadığı gibi inanmaya başlar hafizanallah.rabbena lâ tuziğ gulubena bade iz hedeytena. amin.
gerçekte var olmayan bir kavramdır. zira tarafsız olmayı seçmek de tarafsızlık adı altında bir tarafı tutmak demektir.
aslında mümkün değildir, sadece yanılsamadır. çünkü insanın attığı ve atmadığı her adımda hadiselere tesiri vardır. i̇yinin yanında yer almamak başlı başına kötüdür. yahut hayır konuşmanın mümkün görünmediği yerde susmak başlı başına iyidir.