2013 yılında hala ateistlerin olması – dertli sözlük
ateistlerin akılcı olduklarının yalan olduğunu gözler önüne seren durum. national geographic bile iman edecek, 'evrim yalan' diyecek nerdeyse ama hâlâ allah'a inanmayanlar var. allah'ı nasıl inkâr ediyorlar anlamak mümkün değil.
(bkz:karşıt gündem)
insanoğlu bu dünyada olduğu müddetçe ateisti de kafiri de zındığı da olacak.imtihan için dur durak yok.ayrıca böyle insanlar olmalı ki hayatın tadı,hizmetin sahası olsun.(*)
aslında o kadar dinin içindedirler ki, sanki "önlerinden bir set ve arkalarında bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler."(*) ayetinin kanıtı olarak yaratılmışlar. allah hidayet etsin.
manasız şaşkınlık.
2013 insanlığın çok da ilerlediği bir dönem değil.
içinde bulunulan devri yüceltmek yanlış.

insanlık ilerlemiyor, insanların kıyamete doğru gerilediği bir süreçteyiz.
bilimin gelişmesi, bir yanda iman ehlinin imanını arttırırken, diğer taraftan da bilime tapan bir kitleyi meydana getiriyor.
allah'ın ayetleri müminlerin imanını inkarcıların inkarını artırır.
gelişen teknolojiyle allah'ın yaratmasına olan hayranlığının artması yerine insan yaratılışını unutarak, büyüklenerek ancak inkarını artırır ve ziiyan eder. allah korusun.
ateizm kavramı son iki asırda dünya insanının gündemine girmeye başladığı için gayet normal olan durum. daha önceki asırlarda insanlar genel itibarıyla bir tanrının varlığına inanırlardı. bunun sosyolojik, psikolojik bir değerlendirilmesi yapılabilir. benim görüşüm, insanların enaniyeti bu kadar okşanmadığından herkes bir nebze aciz olduğunu kavrayabiliyordu. daha sonra pozitivizmin yaygınlık kazanması, teknolojik ilerlemeler, evrim teorisi derken tanrı kavramı sorgulanmaya başladı. günümüzdeki ateizmin çok fikri bir altyapısı olduğu kanaatinde değilim. en azından ateistlerin genel itibarıyla böyle bir kaygısı yok. daha çok günahın cazibesine kapılıp bir müddet gaflette yaşadıktan sonra akılları da artık kalplerini dinlememeye, günahı normal görmeye başlıyor. sonra da günah kavramı yaratıcı ile ilşkilendirildiğinden akıl yaratıcıyı reddediyor.

efendimiz dönemine baktığımızda allah'ın var olup olmadığından ziyade tevhid kavramı üzerinde durulduğunu, tartışmanın bu minval üzerine yürüdüğünü görebiliriz. nitekim o dönemki araplar gökte allah var yerde de bu putlarımız olsun görüşündeler.