zülkarneyn – dertli sözlük
peygamberin mi veli mi olduğu bilinmeyen ancak kuran-ı kerim'de doguya ve batıya seferleri zikredilen bir zâttır. (kehf 85-86 --> güneşin battığı yer. kehf 89-90 --> güneşin doğduğu yer. kehf 92-93 --> kuzeyde iki dağ arası)-seddi zülkarneyn'i inşa etmiştir. -kendisine bir beyaz bir de siyah sancak ihsan edilmiştir ki seferleri sırasında gündüz giderken siyah sancağı arkasına koyunca ardını karanlık basıyor ve böylelikle düşman kendisini bulamıyor, beyaz sancağı ise gece giderken önüne alıyor kendisi ve askerleri için aydınlık teşekkül ediyor ve düşmana karşı büyük zaferler kazanıyordu.-asıl adı i̇skender'dir ancak makedonya'lı i̇skender ile karıştırılmamalıdır.