müzik – dertli sözlük
insanlığın en büyük buluşlarından, vazgeçilmez unsurumuz olan olgu. birçok kategoride, hayatımızın damarlarına yayılmış halde. günün 20 saati nerdeyse dinlenilen şey. "manken sanatçı" müsveddelerini çıkardığımız zaman, daha duru bir halde dinleriz müziği.

hoparlörlerden kulağınıza güzel sesler geliyorsa, hayat güzeldir!
müzik ruhun gıdasıdır palavrasını direkt akla getirir.zannımca ruhuna el fatiha ile savaşmak için ortaya atılmış.
dede efendi musıkiyi 'ahlâk-ı beşeri tasfiye eden bir ilm-i şerif' olarak görmüştür. musıki kültürümüzde ve bir çok tarikte insan-ı kamil olma yönünde bir araç olarak görülmüştür. klasik musıki ve tasavvuf iç içedir. şu an müzikte gelinen nokta içler acısıdır.
fıkhi durumu ile ilgili gazali der ki:

müzik ister ses ister çalgı ile olsun, tek hükümle açıklanmaz: haram, mekruh, mübah ve müstehab olabilir.

1) dünya ve şehvet duygularını tahrik eden müzik haramdır.
2) vaktin kıymetli kısmını buna harcayan, iştigâli âdet haline getiren kişi için mekruhtur.
3) güzel sesten zevk alma dışında bir duyguya kapılmayan kimse için müzik mübahtır, serbesttir.
4) allah sevgisini hatırlatan, duyduğu güzel sesle yalnızca güzel sıfatları hatırlayan kimse için müstehabdır.

ve gazali der ki: kişinin fitne maksadıyla kur'an okuması da haramdır.