naat – dertli sözlük
aslen, bir şeyin niteliklerini övmek olan ama övülmeye en layık efendiler efendisine yazılmış uzun şiirlerdir.
gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ resûlallahdeğişmem mûyine heft âsumânı yâ resûlallahduyunca makdem-i teşrîfin âdem sulb-i pâkindendeğişdi habbeye bağ-ı cinânı yâ resûlallahebûbekir kânî efendiîzâhyâ resûlallah, senin ayağının tozu bile bana bütün cihândan daha kıymetlidiryâ resûlallah, senin saçının tek bir teli bile benim için yedi kat göklerden daha kıymetlidirâdem peygamber, senin kendi zürriyyetinden geleceğini haber alıncacenneti ve içindeki bütün nimetleri senin uğrunda fedâ edip oradan çıkıverdi