müslüman gençlerin islam coğrafyasından bihaber olması – dertli sözlük
müslüman gençlerin vahim durumu.

i̇slam coğrafyasını tanımıyorlar. tanımak da istemiyorlar. i̇slam coğrafyasındaki ülkelerin etnik yapılarını, siyasetlerini, mezheplerini, tarihlerini bilmiyorlar. bilmek de istemiyorlar. ne yazık ki sözde gezgin geçinen bir takım yazarlar da kendi ideolojilerine göre o coğrafyaları değerlendiriyor. dolayısıyla tanımak isteyen çok az sayıdaki genç de ideolojik bombardımana maruz kalıyor.

i̇slam coğrafyasının şu anki durumu içler acısı. hangi ülkeye elinizi atsanız elinizde kalıyor. korkunç bir durumda. bunları bilmeden bir takım tartışmalar alevleniyor. saman alevi gibi, tarihin çöplüğüne gömülmüş tartışmalar yeniden canlandırılıyor. çok acil bir bilinçlenme faaliyeti gerekiyor. tabi bağımsız, tarafsız ve ideolojiden uzak bir şekilde.