boykot delme telkinleri – dertli sözlük
boykotu yapmayı bilerek ve kasıtlı olarak istemeyenlerin diğer insanları da yolundan döndürmek için kurdukları cümlelerdir.

- boykot listesine girmeyen ürün yok ki

- alternatif ürünler çok kalitesiz

- devlet boykot uygulamadıktan sonra…

- en dindar tüccarlar bile terör örgütü israille ve destekçisi markalarla ticareti sürdürüyor

- boykot uygulayanlar günbegün azalıyor


bu tür yalanlarla insanları siyonizmin kölesi olmaya davet ederler.onlara gereken cevabı verin.
boykot mallarına dair en ağır bahanede “bir ben almasam ne olacak ki,herkes alıyor.” denilmesi.
bunu derken hesabı tek vereceğini unutuyor çünkü…
müslümanların hastalıkları yüz senedir neredeyse hiç değişmedi:

yeis en dehşetli bir hastalıktır ki, âlem-i i̇slâmın kalbine girmiş. i̇şte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi, garpta bir-iki milyonluk küçük bir devlet, şarkta yirmi milyon müslümanları kendine hizmetkâr ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. hem o yeistir ki, yüksek ahlâkımızı öldürmüş, menfaat-i umumiyeyi bırakıp menfaat-ı şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş. hem o yeistir ki, kuvve-i mâneviyemizi kırmış. az bir kuvvetle, imandan gelen kuvve-i mâneviye ile şarktan garba kadar istilâ ettiği halde, o kuvve-i mâneviye-i harika meyusiyetle kırıldığı için, zâlim ecnebîler dört yüz seneden beri üç yüz milyon müslümanı kendilerine esir etmiş. hatta bu yeisle, başkasının lâkaytlığını ve füturunu kendi tembelliğine özür zannedip neme lâzım der, “herkes benim gibi berbattır” diye şehamet-i imaniyeyi terk edip hizmet-i i̇slâmiyeyi yapmıyor.
şeytan hazreti ömer’i görünce yolunu değiştirirmiş, ben bu konuda köşe bucak kaçtığı bir nesle denk geldi diye görüyorum. çocuklar gördük cansız, al renklere bürünmüş; daha bizden metelik çıkmaz aga.