hamile – dertli sözlük
gecenin bir yarısı, canım şunu çekti diyerek, eşini şehrin diğer ucuna gönderebilme lüksüne sahip kişidir.
canı olmadık mevsimlerde olmadık şeyler çeken, kışın ortasında burnuna karpuz kokan, canı erik isteyen kadının iki canlı dönemi.
(bkz:aşermek)
arapçada ''yüklü'' anlamına gelir.
hamile, türkçeye kazandırılmadan evvel türkler ''gebe'' kelimesini kullanırlardı.
gebe: kaba ile aynı köktendir, karnın şişmesi anlamına gelir. ölüyü de tanımlamak için aynı kökten türemiş ''gebermek'' kelimesi kullanılır.

oldukça fiziksel ve kaba olan ''gebe''nin yerine, ''hamile'' gibi naif bir kelimenin kullanılması muhtemelen müslüman toplum olmanın kazanımlarındandır.