derman arardım derdime – dertli sözlük
niyazi mısri'nin şiiri.

derman arardım derdime derdim bana derman imiş
burhan sorardım aslıma aslım bana burhan imiş

sağ u solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu
ben taşrada arar idim ol can içinde can imiş

öyle sanırdım ayriyem,dost gayridir ben gayriyem
benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş

savm u salat u hacc ile sanma biter zahid işin
insan-ı kamil olmağa lazım olan irfan imiş

kanden gelir yolun senin ya kande varır menzilin
nerden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş

mürşid gerektir bildire hakkı sana hakkel-yakin
mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş

işit niyazi'nin sözün bir nesne örtmez hak yüzün
hak'tan ayan bir nesne yok gözsüzlere pünhanimiş